Parking 4411 API

Deze pagina beschrijft de beschikbare RESTful API's om te parkeren met het 4411 systeem. De API laat ook toe om de dichtsbijzijnde meter op te vragen gegeven een GPS locatie (maximum afstand van de meter tot de GPS locatie is 500m).

Deze API bevindt zich nog in alpha-stage. Commentaar meer dan welkom!

De API komt - zodra stabiel - eveneens op Github.

Privacy/Security

Achterliggend verbindt de API met 4411 via een SSL verbinding. De credentials worden nergens op de NetwalkApps site opgeslagen, maar worden enkel gebruikt om in te loggen op https://4411.be.

API

GetMeter

De GetMeter API verwacht 2 argumenten: latitude en longitude, waarbij het 'komma'-gedeelte gescheiden wordt door een punt (.).
Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/GetMeter/51.005695/3.8819

GetAPIServer

De GetAPIServer geeft de URL terug die kan gebruikt worden om onderstaande API's uit te voeren. In geval Mobile-For een IP blockt, kan een andere server opgezet worden.
Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/GetAPIServer

GetMeterId

De GetMeterId API verwacht 1 argument: het meter nummer zoals getoond op de fysieke meter.
Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/GetMeterId/WET12

GetZoneId

De GetZoneId API verwacht 1 argument: de zone nummer/string van de zone. Dit is meestal van de vorm LET123.
Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/GetZoneId/WET1

Login

Login op het 4411 systeem. Indien de login lukt, wordt een lijst van telefoons en nummerplaten teruggegeven. De API verwacht 2 argumenten, gebruikersnaam en paswoord

Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/Login/Username/Password

RunningSessions

Vraag de actieve parkeersessie op. De API verwacht 2 argumenten, gebruikersnaam en paswoord. Geeft een dictionary terug, waarbij de parking key 0 teruggeeft indien geen actieve parkeersessie, 1 indien wel actief. Indien een actieve parkeersessie gevonden is, wordt eveneens sessionId en phoneId teruggegeven.

Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/RunningSessions/Username/Password

StartParking

Start een parkeersessie. De API verwacht 5 argumenten, gebruikersnaam, paswoord, meter (of zone) id, telefoon id en nummerplaat id. Geeft een dictionary terug, waarbij de status key 0 teruggeeft indien parkeren mislukt, 1 indien gelukt.

Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/StartParking/Username/Password/MeterId/PhoneId/PlateId

StopParking

Stopt een bestaande parkeersessie. De API verwacht 4 argumenten, gebruikersnaam, paswoord, sessie id en telefoon id. Geeft een dictionary terug, waarbij de status key 0 teruggeeft indien stop parkeren is mislukt, 1 indien gelukt.

Voorbeeld: https://api.netwalkapps.com/4411/StopParking/Username/Password/SessionId/PhoneId